Nové výzvy (č. 56 a 57) IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvy č. 56 a 57 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 56 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
  • výzvu č. 57 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (sociálně vyloučené lokality)

Příjem žádostí o podporu pro obě tyto výzvy bude zahájen dne 18. listopadu 2016.

Bližší informace o výzvě č. 56 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 57 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.