Nové výzvy (č. 53-63) OPD

Ministerstvo dopravy tento týden vyhlásilo 11 samostatných výzev pro předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 1.4 OPD (Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci).

V rámci Operačního programu Doprava (OPD) vydalo Ministerstvo dopravy jedenáct nových výzev:

 • výzvu č. 53 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Praha;
 • výzvu č. 54 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Plzeň;
 • výzvu č. 55 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Brno;
 • výzvu č. 56 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Olomouc;
 • výzvu č. 57 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Ostravská aglomerace;
 • výzvu č. 58 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Ústecko-chomutovská aglomerace;
 • výzvu č. 59 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Hradecko-pardubická aglomerace;
 • výzvu č. 60 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Zlín;
 • výzvu č. 61 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Jihlava;
 • výzvu č. 62 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – České Budějovice;
 • výzvu č. 63 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Liberecká aglomerace.

Výzvy jsou určeny především na podporu projektů zaměřených na výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů městské dopravy na drážním principu (tj. tramvaje a trolejbusy, popřípadě metro), a to v rámci 11 největších měst a aglomerací ČR.

Bližší informace o výzvě č. 53 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 54 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 55 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 56 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 57 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 58 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 59 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 60 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 61 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 62 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 63 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPD pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.