Nové výzvy (č. 52 a 53) IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj tento týden vyhlásilo výzvy č. 52 a 53 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 52 – Revitalizace vybraných památek II.
  • výzvu č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD

Příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 52 bude zahájen dne 31. října 2016.

Příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 53 bude zahájen dne 29. září 2016.

Bližší informace o výzvě č. 52 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 53 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.