Nové výzvy (č. 50 a 51) IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj tento týden vyhlásilo výzvy č. 50 a 51 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 50 – Udržitelná doprava – integrované projekty ITI
  • výzvu č. 51 – Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ

Příjem žádostí o podporu bude pro obě výzvy zahájen 15. září 2016.

Bližší informace o výzvě č. 50 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 51 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.