Nové výzvy (č. 50, 51 a 78) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo tři nové výzvy č. 50, 51 a 78 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí v Prioritní ose 4 (Ochrana a péče o přírodu a krajinu) 3 nové výzvy:

  • č. 50 (Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny)
  • č. 51 (Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny)
  • č. 78 (Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území)

Příjem žádostí o podporu byl pro všechny tyto výzvy zahájen 9. ledna 2017.

Bližší informace o výzvě č. 50 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 51 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 78 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.