Nové výzvy (č. 48 a 49) OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dvě nové výzvy č. 48 a 49 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) tento týden vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 48 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území)
  • č. 49 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu)

Příjem žádostí o podporu pro obě výzvy byl zahájen 30. září 2016.

Bližší informace o výzvě č. 48 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 49 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.