Nové výzvy (č. 43-48) IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy č. 43-48 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj těchto šest nových výzev:

  • výzvu č. 43 – Sociální podnikání II.;
  • výzvu č. 44 – Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.;
  • výzvu č. 45 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – int. projekty CLLD;
  • výzvu č. 46 – Infrastruktura základních škol;
  • výzvu č. 47 – Infrastruktura základních škol (sociálně vyloučené lokality);
  • výzvu č. 48 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – int. projekty ITI.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 45 bude zahájen 26. srpna 2016.

Příjem žádostí o podporu pro výzvy č. 43 a 44 bude zahájen 31. srpna 2016.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 48 bude zahájen 2. září 2016.

Příjem žádostí o podporu pro výzvy č. 46 a 47 bude zahájen 29. září 2016.

Bližší informace o výzvě č. 43 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 44 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 45 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 46 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 47 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 48 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.