Nové výzvy (č. 40 a 41) OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dvě nové výzvy č. 40 a 41 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 40 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů)
  • č. 41 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů)

Příjem žádostí o podporu pro obě výzvy bude zahájen 1. září 2016.

Bližší informace o výzvě č. 40 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 41 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.