Nové výzvy (č. 34 a 48) OPD

Ministerstvo dopravy dnes vyhlásilo nové výzvy č. 34 a 48 OPD.

V rámci Operačního programu Doprava (OPD) vydalo Ministerstvo dopravy dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 34 pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – zvýšení bezpečnosti plavby;
  • výzvu č. 48 pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – zvýšení multimodality.

Příjem žádostí o podporu pro obě tyto výzvy bude zahájen 1. září 2017.

Bližší informace o výzvě č. 34 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 48 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPD pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.