Nové výzvy (č. 32 a 33) OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dvě nové výzvy č. 32 a 33 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 32 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny)
  • č. 33 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech)

Příjem žádostí o podporu pro obě výzvy byl zahájen 15. srpna 2016.

Bližší informace o výzvě č. 32 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 33 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.