Nové výzvy (č. 31 a 37) OPŽP

Ministerstvo životního prostředí tento týden vyhlásilo dvě nové výzvy č. 31 a 37 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 31 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území)
  • č. 37 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření)

 

Příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 31 byl zahájen 30. května 2016.

Příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 37 bude zahájen 1. července 2016.

 

Bližší informace o výzvě č. 31 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 37 naleznete zde.

 

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.