Nové výzvy (č. 130 a 131) OPZ

MPSV dnes vyhlásilo výzvy č. 130 a 131 OPZ.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dnes vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 130 (Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu);
  • výzvu č. 131 (Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. m. Praze).

Příjem žádostí o podporu bude pro obě výzvy zahájen dne 20. dubna 2017.

Bližší informace o výzvě č. 130 naleznete na stránkách MPSV zde.

Bližší informace o výzvě č. 131 naleznete na stránkách MPSV zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPZ pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.