Nové výzvy (č. 111 a 112) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo dvě nové výzvy č. 111 a 112 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 111 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny);
  • č. 112 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech).

Příjem žádostí o podporu byl pro obě výzvy zahájen 18. prosince 2017.

Bližší informace o výzvě č. 111 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 112 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.