Nové výzvy č. 063 a 064 OPVVV

MŠMT vyhlásilo nové výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 OPVVV (Šablony II.).

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nové výzvy č. 02_18_063 (Šablony II. – mimo hlavní město Praha) a 02_18_064 (Šablony II. – pro hlavní město Praha).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy byl zahájen 28. února 2018.

Bližší informace o uvedených výzvách naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.