Nové výzvy (č. 057, 054 a 067) OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvy č. 053, 054 a 067.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí tento týden tři nové výzvy:

  • výzvu č. 053 – Specifická výzva na vybrané cílové skupiny
  • výzvu č. 054 – Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace
  • výzvu č. 067 – Podpora sociálního podnikání

 

Specifickým cílem výzvy č. 053 je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.
Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 053 byl zahájen 30. května 2016.

 

Specifickými cíli výzvy č. 054 jsou zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.
Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 054 byl zahájen 1. června 2016.

 

Specifickým cílem výzvy č. 067 je rozvoj sektoru sociální ekonomiky.
Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 067 byl zahájen 1. června 2016.

 

Bližší informace o výzvě č. 053 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 054 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 067 naleznete zde.

 

Přehled dosud vydaných výzev OPZ pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.