Nové výzvy č. 026 a 049 OPVVV

MŠMT dnes vyhlásilo výzvy č. 02_16_026 (DMS) a 02_17_049 (DMS pro ITI) OPVVV.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dvě nové výzvy č. 02_16_026 (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce) a 02_17_049 (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI) v prioritní ose 1.

Příjem žádostí o podporu byl pro obě výzvy zahájen dnes 11. července 2017.

Bližší informace o výzvě č. 02_16_026 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 02_17_049 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.