Nová výzva OPPIK

MPO vyhlásilo výzvu V. programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu V. programu podpory Smart grids I. – Distribuční sítě.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 1. října 2019.

Bližší informace o výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.