Nová výzva NPO (Podpora IPCEI v oblasti Mikroelektronika a komunikační technologie)

MK ČR vyhlásilo novou výzvu Národního plánu obnovy Podpora IPCEI v oblasti Mikroelektronika a komunikační technologie.

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR výzvu Podpora IPCEI v oblasti Mikroelektronika a komunikační technologie ze subkomponenty 1.5.1.4.

Příjem žádostí o podporu pro uvedenou výzvu bude zahájen 30. listopadu 2023.

Bližší informace o výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.