Nová výzva Národního plánu obnovy (Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – velká kulturní a kreativní centra 4.5)

MK ČR vyhlásilo novou výzvu Národního plánu obnovy (Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – velká kulturní a kreativní centra 4.5).

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR výzvu Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – velká kulturní a kreativní centra z komponenty 4.5.

Příjem žádostí o podporu pro uvedenou výzvu byl zahájen 11. července 2022.

Bližší informace o výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.