Nová výzva Národního plánu obnovy (Rekonstrukce veřejného osvětlení 2.2.2)

MPO vyhlásilo novou výzvu Národního plánu obnovy (Rekonstrukce veřejného osvětlení 2.2.2).

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu I. Rekonstrukce veřejného osvětlení z komponenty 2.2.2.

Příjem žádostí o podporu pro uvedenou výzvu byl zahájen 5. května 2022.

Bližší informace o výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.