Nová výzva (č. 96) OPŽP

MŽP vyhlásilo výzvu č. 96 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 96 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření).

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy byl zahájen 8. ledna 2018.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.