Nová výzva (č. 95) OPŽP

MŽP vyhlásilo výzvu č. 95 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 95 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu).

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy byl zahájen 2. května 2018.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.