Nová výzva č. 89 OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo výzvu č. 89 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 89 (Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech; Specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek).

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy byl zahájen 15. června 2017.

Bližší informace o výzvě č. 89 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.