Nová výzva č. 8 nositele ITI PMO (Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu)

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO vyhlašuje výzvu č. 8 ITI PMO.

Jako nositel Integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje hlavní město Praha výzvu č. 8 (Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu) ITI PMO ve vazbě na výzvu č. 50 (Udržitelná doprava – integrované projekty ITI) IROP.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Přílohou výzvy je projektový záměr, který je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev nositele ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.