Nová výzva (č. 60) IROP

MMR vyhlásilo výzvu č. 60 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj novou výzvu č. 60 – Doprava – SC 5.1 (CLLD).

Příjem žádostí o podporu pro uvedenou výzvu bude zahájen 14. března 2023.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.