Nová výzva č. 6 ZS ITI PMO

Hl. m. Praha jako ZS pro ITI PMO dnes vydalo výzvu č. 6 ITI PMO.

Jako zprostředkující subjekt (ZS) integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje Hlavní město Praha výzvu č. 6 (Rozšíření technického vybavení středních škol) ITI PMO ve vazbě na výzvu č. 50 (Udržitelná doprava – integrované projekty ITI) IROP a výzvu č. 8 (Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu) nositele ITI PMO.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 29. září 2017.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Přílohy výzvy jsou k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev ZS ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.