Nová výzva (č. 55) IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo novou výzvu č. 55 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dnes Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo novou výzvu č. 55 – Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 19. října 2016.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.