Nová výzva č. 5 nositele ITI PMO

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO dnes vyhlásilo výzvu č. 5 ITI PMO.

Jako nositel Integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje Hlavní město Praha výzvu č. 5 (Budování protipovodňových opatření) ITI PMO ve vazbě na výzvu č. 82 OPŽP.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Přílohou výzvy je projektový záměr, který je k dispozici ke stažení zde.

Příjem projektových záměrů do pracovní skupiny byl zahájen 30. června 2017.

Seznam všech dosud vydaných výzev nositele ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.