Nová výzva (č. 45) OPVVV

MŠMT vyhlásilo novou výzvu č. 02_17_45 (Individuální projekty Technické pomoci).

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy novou výzvu č. 02_17_45 – Individuální projekty Technické pomoci v prioritní ose 4.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy byl zahájen 18. října 2017.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.