Nová výzva (č.39) OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu č. 39 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí výzvu č. 39 (Prioritní osa 5: Energetické úspory; Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie).

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 1. září 2016.

Bližší informace o nové výzvě č. 39 OPŽP naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.