Nová výzva (č. 39) IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu č. 39 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj novou výzvu č. 39 – Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 18. července 2016.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.