Nová výzva (č. 36) OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo výzvu č. 36 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí výzvu č. 36 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže).

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 1. dubna 2016.

Bližší informace o výzvě č. 36 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.