Nová výzva (č. 29) OPŽP

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo výzvu č. 29 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí výzvu č. 29 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny).

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy byl zahájen 8. dubna 2016.

Bližší informace o výzvě č. 29 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.