Nová výzva č. 25 ZS ITI PMO (Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy IV.)

Hl. m. Praha jako ZS pro ITI PMO vydalo výzvu č. 25 ZS ITI PMO.

Jako zprostředkující subjekt (ZS) integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlásilo Hlavní město Praha výzvu č. 25 ZS ITI PMO (Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy IV.).

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení) je k dispozici ke stažení zde.

Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev ZS ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.