Nová výzva č. 19 ZS ITI PMO (Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T V.)

Hl. m. Praha jako ZS pro ITI PMO vydalo výzvu č. 19 ZS ITI PMO.

Jako zprostředkující subjekt (ZS) integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlásilo Hlavní město Praha výzvu č. 19 ZS ITI PMO (Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T V.).

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.

Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev ZS ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.