Nová výzva č. 17 nositele ITI PMO

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO vydalo výzvu č. 17 ITI PMO 2021+.

Jako nositel integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlásilo Hlavní město Praha výzvu č. 17 ITI PMO (Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu III.).

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev ITI PMO 2021+ je k dispozici v našem přehledu.