Nová výzva (č. 159) OPŽP

MŽP vyhlásilo novou výzvu č. 159 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 159 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami).

Příjem žádostí o podporu pro uvedenou výzvu byl zahájen 25. října 2021.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.