Nová výzva (č. 155) OPŽP

MŽP vyhlásilo novou výzvu č. 155 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 155 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže).

Příjem žádostí o podporu pro uvedenou výzvu byl zahájen 15. prosince 2020.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.