Nová výzva č. 14 nositele ITI PMO

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO dnes vyhlásilo výzvu č. 14 ITI PMO.

Jako nositel integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje hlavní město Praha výzvu č. 14 (Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III.) ITI PMO ve vazbě na výzvu č. 42 (Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI) IROP.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.