Nová výzva (č. 133) OPŽP

MŽP vyhlásilo novou výzvu č. 133 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 133 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů).

Příjem žádostí o podporu pro uvedenou výzvu byl zahájen 1. března 2019.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.