Nová výzva č. 13 (Budování kapacit předškolního vzdělávání II.) ZS ITI PMO

Hl. m. Praha jako ZS pro ITI PMO vydalo výzvu č. 13 ZS ITI PMO.

Jako zprostředkující subjekt (ZS) integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlásilo Hlavní město Praha výzvu č. 13 ZS ITI PMO (Budování kapacit předškolního vzdělávání II.).

Text výzvy (včetně Přílohy 1) je k dispozici ke stažení zde.

Příloha č. 2 (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev ZS ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.