Nová výzva (č. 128) OPŽP

MŽP vyhlásilo výzvu č. 128 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 128 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech).

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy byl zahájen 1. října 2018.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.