Nová výzva (č. 125) OPŽP

MŽP vyhlásilo novou výzvu č. 125 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 125 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření).

Příjem žádostí o podporu pro uvedenou výzvu bude zahájen 1. října 2019.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.