Nová výzva č. 11 ZS ITI PMO

Hl. m. Praha jako ZS pro ITI PMO dnes vydalo výzvu č. 11 ITI PMO.

Jako zprostředkující subjekt (ZS) integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje Hlavní město Praha výzvu č. 11 ITI PMO (Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III.) ve vazbě na výzvu č. 42 IROP (Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI) a výzvu č. 14 nositele ITI PMO (Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III.).

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.