Nová výzva č. 11 nositele ITI PMO (Realizace opatření pro řešení povodní)

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO vyhlásilo výzvu č. 11 ITI PMO.

Jako nositel Integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje Hlavní město Praha výzvu č. 11 (Realizace opatření pro řešení povodní) ITI PMO ve vazbě na výzvu č. 83 OPŽP.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Přílohou výzvy je projektový záměr, který je k dispozici ke stažení zde.

Příjem projektových záměrů do pracovní skupiny byl zahájen 20. července 2017.

Seznam všech dosud vydaných výzev nositele ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.