Nová výzva č. 10 nositele ITI PMO (Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky)

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO vyhlašuje výzvu č. 10 ITI PMO.

Jako nositel Integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje hlavní město Praha výzvu č. 10 (Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky) ITI PMO ve vazbě na výzvu č. 50 (Udržitelná doprava – integrované projekty ITI) IROP.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Přílohou výzvy je projektový záměr, který je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev nositele ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.