Nová výzva č. 10 nositele ITI PMO (Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu)

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO vydalo výzvu č. 10 ITI PMO 2021+.

Jako nositel integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlásilo Hlavní město Praha výzvu č. 10 ITI PMO (Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu).

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev ZS ITI PMO 2021+ je k dispozici v našem přehledu.