Nová výzva (č. 099) OPŽP

MŽP vyhlásilo novou výzvu č. 099 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 099 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže).

Příjem žádostí o podporu pro uvedenou výzvu bude zahájen 1. srpna 2019.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.