Nová výzva č. 052 OPVVV

MŠMT dnes vyhlásilo novou výzvu č. 02_17_052 (Individuální projekty systémové III.) OPVVV.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy novou výzvu č. 02_17_052 – Individuální projekty systémové III. v prioritní ose 3.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 20. září 2017.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.