Nová výzva č. 051 OPVVV

MŠMT dnes vyhlásilo novou výzvu č. 02_17_051 (Inkluzivní vzdělávání pro SVL) OPVVV.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy novou výzvu č. 02_17_051 – Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v prioritní ose 3.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy byl zahájen 22. srpna 2017.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.